Međunarodni dan migranata: Globalna poruka #WeTogether

UN globalna poruka Međunarodnog dana migranata glasi: #MiZajedno

Obilježavanje Međunarodnog dana migranata ove godine fokusirano je na priče o socijalnoj koheziji, koje su jednako raznolike i jedinstvene kao i svaki od 272 miliona migranata koji žive novi život i grade nove zajednice u svakom dijelu svijeta.

Učimo zajedno, stvaramo zajedno, radimo zajedno, pjevamo, plešemo i sviramo zajedno. Mi živimo zajedno. To je značenje Međunarodnog dana migranata i njegove poruke. #WeTogether