Maglaj: Tokom Nedjelje Crvenog križa uručeni prehrambeno-higijenski paketi, tableti, distribuirane markice…

Crveni križ općine Maglaj tokom Nedjelje/Tjedna Crvenog križa uručio je 237 prehrambeno-higijenskih paketa za socijalno ugrožene.

Osim toga uručeno je i 17 tableta za učenike osnovnih škola koji su u stanju socijalne potrebe. Tableti su osigurani kroz projekat Udruženja za opće dobro “Dvor”.

Također, tokom sedmice Crvenog križa mladi ove Općine distribuirali su promotivni materijal te svoje sugrađane upoznavali sa značajem i aktivnostima Crvenog križa.

Mladi su i ove godine, kao i svih prethodnih, distribuirali markice štampane povodom Nedjelje/Tjedna Crvenog križa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.