Lutka za kardiopulmonalnu reanimaciju sa automatskim eksternim defibrilatorom uručena CK TK

Danas je u prostorijama CKTK upriličena radna posjeta sekretara CK FBiH, gdina Namika Hodžića sa saradnicima.
Povod posjete je uručenje lutke za kardiopulmonalnu reanimaciju sa automatskim eksternim defibrilatorom te dogovori za predstojeću vježbu zaštite i spašavanj koja će se realizovati u Lukavcu.

Projekat “Jačanje kapaciteta strukture Crvenog križa u oblasti prve pomoći“, podržan je od strane LDS Charities, kroz koji će se još nekim kantonima/županijama uručiti podrška u realizaciji programskih aktivnosti u oblasti prve pomoći.