Logistička podrška Crvenog križa Federacije BiH za osoblje angažovano na gašenju požara – Čvrsnica

U koordinaciji sa Federalnom upravom Civilne zaštite, danas je iz Crvenog križa Federacije BiH na područje Čvrsnice, općina Jablanica, upućen logistički tim Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH s ciljem isporuke vode i konzervirane hrane za sve pripadnike Civilne zaštite i vatrogasnih jedinica koji učestvuju u gašenju požara.

U slučaju potrebe i na zahtjev Federalne uprave Civilne zaštite, Crveni križ Federacije BiH će staviti na raspolaganje i ostale timove Službe zaštite i spašavanja.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.