Events for Decembar 2022

Na linku ispod se nalazi lista evakuiranih osoba prijavljenih kod Crvenog križa Federacije BiH.

Na drugom listu se nalazi i spisak evakuiranih osoba iz Odžaka.

LISTA EVAKUIRANIH OSOBA