Kontakt

[contact_box address=”Branislava Đurđeva bb

77 000 Bihać” title=”Crveni križ Unsko-sanskog kantona” telephone=”+387 226 087” email=”usk@ckfbih.ba” www=”www.ckusk.com.ba”]

Sekretar: Senka Vuković

Predsjednik: Husein Kličić

[contact_box address=”4. ulica bb

76 270 Orašje” title=”Crveni križ Županije Posavske” telephone=”+387 31 714 508” email=”pz.pk@ckfbih.ba”]

Sekretar:

Predsjednik: Dino Pobrić

[contact_box address=”Džafer mahala 15

75 000 Tuzla” title=”Crveni križ Tuzlanskog kantona” telephone=”+387 35 318 630” email=”tk@ckfbih.ba”]

Sekeretar: Jadranka Duraković

Predsjednik: dr. Sead Jamakosmanović

[contact_box address=”Zaima Imamovića 27

73 000 Goražde” title=”Crveni križ Bosansko-podrinjskog kantona” telephone=”+387 38 221 128” email=”bpk@cfbih.ba”]

Sekretar: Emir Sarajlić

Predsjednik: dr. Elvin Ćatović

[contact_box address=”Bulevar Kulina Bana 28e

72 000 Zenica” title=”Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona” telephone=”+387 38 246 090” email=”zdk@ckfbih.ba”]

Sekretar:

Predsjednik: Sulejman Kurbašić

[contact_box address=”Mehmeda Spahe bb

72 290 Novi Travnik” title=”Crveni križ Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna” telephone=”+387 30 792 679” email=”sbk.ksb@ckfbih.ba”]

Sekretar: Refik Džaja

Predsjednik: Marijan Lovrinović

[contact_box address=”K. Branimira 3
Kantarevac

88 000 Mostar” title=”Crveni križ Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije” telephone=”+387 36 323 456” www=”hnk.hnz@ckfbih.ba”]

Sekretar: Zoran Nikolić

Predsjednik: Salko Čolaković

[contact_box address=”Nedima Filipovića 11

71 000 Sarajevo” title=”Crveni križ Kantona Sarajevo” telephone=”+387 33 659 862” fax=”+387 33 659 859” email=”ks@ckfbih.ba” www=”www.ckks.ba”]

Sekretar: Enaida Višo

Predsjednik: Dragana Solaković

[contact_box address=”Dobrovoljnih darivatelja krvi br. 5

88 320 Ljubuški” title=”Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke” telephone=”+387 39 706 059” email=”zhz@ckfbih.ba” fax=”+387 39 703 288”]

Sekretar:

Predsjednik: Josip Zelenika

[contact_box address=”Stjepana II Kotromanića 5

80 101 Livno” title=”Crveni križ Hercegbosanske županije/Kantona 10” telephone=”+387 34 204 072” email=”hbz.k10@ckfbih.ba”]

Sekretar: Stjepan Vidović

Predsjednik: Zdravko Mioč

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.