Konkretna podrška strukture Crvenog križa Federacije BiH u obilježavanju 17.godišnjice Genocida nad Bošnjacima Srebrenice

Iz strukture Crvenog križa Federacije BiH je ove godine u projektu Srebrenica bilo ukupno angažirano 63 osobe (47 volontera i 16 profesionalno uposlenih)
Prvu pomoć za preko 7.000 učesnika Marša mira pružili su 41 aktivista Crvenog križa Tuzlanskog kantona (33 volontera i 8 zaposlenika),  2 volontera  Crvenog križa Srebrenica i 2 volontera Crvenog križa Kakanj organizirani u pet (5) ekipa prve pomoći i raspoređeni duž cijele trase, od Nezuka do Potočara.
-U prva dva dana Marša članovi ekipa prve pomoći CK TK imali su oko 2000 težih intervencija i preko 1500 intervencija na lakšim povredama.
-Tokom dva dana obavljeno je oko 200 transporta vozilima, 70 transporta nosilima, kao i učešće u dva transporta do helikoptera koji su povrijeđene prevezli na JZU UKC Tuzla.

-Logistički timovi iz Stručnih službi Crvenog križa Federacije BiH, Crvenog križa općine Goražde, Crvenog križa općine Ilidža i Crvenog križa Kantona Sarajevo (ukupno 9 osoba) u Ljeljan Dolu su formirali šatorsko naselje ( 20 šatora) i obezbjedili noćenje ( 09/10 juli) za oko 200 učesnika Marša mira koji su došli iz pravca Žepe.
-Crveni križ općine Visoko i Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona ( 6.volontera- ljekar, medicinski tehničari i educirani volonteri) i 2. zaposlenika pružali su 09.07. medicinsku i psihosocijalnu pomoć i podršku porodicama nestalih osoba prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka žrtava Genocida od Visokog do Potočara u Srebrenici.
-Crveni križ Kantona Sarajevo ( kantonalni tim prve pomoći- ukupno 6 osoba) je kao ispomoć ostalim medicinskim ekipama na sam dan klanjanja dženaze i ukopa posmrtnih ostataka nastradalih Bošnjaka Srebrenice, 11.07. u Potočarima učesnicima dženaze i Marša mira, pružio oko 103 razne medicinske intervencije kao i usluge psihosocijalne podrške.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.