Konferencije mladih Crvenog križa održane u Centru i Cazinu

CRVENI KRIŽ OPĆINE CENTAR

U periodu od 16.3. do 18.3.2018. godine u Dječijem odmaralištu Crvenog križa Kantona Sarajevo – Vogošća održana je XV Konferencija mladih CK Centar.

Gosti Konferencije su bili: Crveni križ Stari Grad Beograd (Srbija), Crveni križ Sombor (Srbija), Crveni križ Brčko Distrikt, Crveni križ Grada Bihaća, Crveni križ općine Živinice, Crveni križ Grada Tuzla, Crveni križ općine Lukavac, Crveni križ općine Novo Sarajevo, Crveni križ općine Ilijaš i Crveni križ općine Ilidža.

Usvojen je Izvještaj o aktivnostima mladih za 2017. godinu i Plan i program rada za 2018. godinu. Prema izvještaju verifikacione komisije na Konferenciji je bilo prisutno 16  od 21 zastupnika. Jednoglasno je usvojeno da  nova dopredsjednica i zastupnica u Konferenciji Mladih CK KS  bude Berina Tatlić umjesto Amine Kurtović. Oficijelni dio Konferencije je  bio i prilika da se pozdrave i obrate svi gosti. Volonteri su proširili svoja poznanstva, pričali o iskustvima u radu i volonterizmu, razmatrali i dijelili ideje i družili se.

 

CRVENI KRIŽ GRADA CAZINA

Konferencija mladih CK Cazin održana je 20. marta 2018.godine. Na  konferenciji mladih učestvovalo je 14 članova Konferencije mladih. Razmatran je izvještaj o radu za 2017.godinu i plan rada Konferencije mladih za 2018.godinu. Mladi CK-a su okosnica razvoja i provođenja većine aktivnosti CK-a Cazin i imaju punu  podršku rukovodstva  CK-a  Cazin, navodi se u saopćenju.

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.