Klub volontera Crvenog križa Tuzlanskog kantona vrši upis novih članova

S ciljem unaprjeđenja rada volontera Crvenog križa, kao i izgradnje kapaciteta, kako lidera volontera, tako i cjelokupne strukture Crvenog križa u Tuzli je osnovan Klub volontera Crvenog križa Tuzlanskog Kantona.

  • Svjesni važnosti volonterskog angažmana u strukturi Crvenog križa Tuzlanskog Kantona cilj osnivanja Kluba volontera je doprinijeti intenzivnijoj promociji volonterizma te dati priliku volonterima da učestvuju u aktivnostima Crvenog križa TK – ističu iz ove kantonalne organizacije. 

Ovo je ujedno i prilika da mladi volonteri nadograđuju svoja znanja i vještine kroz angažman u Crvenom križu, zajedno sa starijim i dugogodišnjim volonterima, kao i kroz saradnju i koordinaciju sa osobljem Crvenog križa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.