Klub mladih Crvenog križa FBiH

Sa radom je počeo Klub mladih Crvenog križa Federacije BiH – resursni centar koji je proteklog vikenda diskutovao i upotpunio Strategiju razvoja mladih Crvenog križa FBiH. Ambicije mladih Crvenog križa Federacije BiH kao inicijatora o osnivanju i rukovodilaca Kluba mladih jesu da se kroz funkcionisanje ovog tijela osigura efektivan, sistematski i kontinuiran napredak organizacije mladih. Rukovodstvo mladih Crvenog križa Federacije BiH kreiralo je Strategiju razvoja organizacije koja, pored Kluba mladih, predviđa i mnoge druge programe, mjere i aktivnosti koje imaju u cilju pozicionirati organizaciju i strukturu mladih Crvenog križa kao vodeće organizacije koja mladima pruža priliku da u jednoj organizaciji steknu sve one vještine i neformalna znanja koja ih interesuju, ali i priliku da mladi u ovoj organizaciji u praksi primjene kako neformalna, tako i formalna znanja za koja se obrazuju ili su se obrazovali. Viziju mladih Crvenog križa Federacije BiH prepoznao je BH Telecom koji je postao prvi službeni sponzor rada mladih Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.