Kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH

U organizaciji Crvenog križa FBiH u periodu 16.-19.10.2014. godine na području općine Cazin, Hotel Sedra održan  je Kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH na kojem je sudjelovalo preko 50 mladih volontera iz 10 kantonalnih/županijskih organizacija  strukture Crvenog križa FBiH. Ovogodišnji Kamp mladih bio je posvećen je edukaciji volontera Crvenog križa iz oblasti pripreme i odgovora na prirodne nesreće, psihosocijalne podrške, te razmjeni iskustava mladih volontera u vezi sa poplavama koje su u proteklom periodu zadesile područje BiH i regiona. Prvog dana Kampa, 17.10.2014. godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva Mladi su posjetili najugroženije porodice u poplavljenim područjima u općini Cazin i Bosanska Krupa i tom prilikom im uručili skromnu pomoć u vidu paketa hrane.

Istog dana predstavnike mladih i delegaciju Crvenog križa Unsko-sanskog kantona primili su Predsjedavajući Skupštine USK g. Nijaz Hušić i Načelnik općine Bihać g. Emdžad Galijašević koji su pozdravili i podržali rad mladih i izrazili veliku zahvalnost na njihovom angažmanu tokom i nakon poplava.

Učesnicima Kampa je poželio dobrodošlicu i uspješan rad generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić i upoznao ih sa javnim ovlaštenjima Crvenog križa i zakonskom regulativom u oblasti pripreme i odgovora na prirodne nesreće. Generalni sekretar je posjetio i Crveni križ općine Ključ i sa sekretarom razgovarao o aktuelnostima u radu ove organizacije Crvenog križa.

Pored edukativnog dijela Kampa koji se odnosio na pružanje prve pomoći i psihosocijalne podrške u situacijama prirodne nesreće, te komunikacije i socijalnih vještina mladi su određenim aktivnostima obilježili i 18.10. Evropski dan borbe protiv antitrafikinga. Učesnicima Kampa približena je tema prevencije trgovine ljudima, te su kroz interaktivne radionice dali svoj doprinos u obilježavanju pomenutog datuma.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.