Izabrano novo rukovodstvo mladih Crvenog križa Federacije BiH

Danas je u sjedištu Crvenog križa Federacije BiH održana sjednica Predsjedništva mladih CKFBiH na kojoj su lideri mladih razmatrali do sada realizirane aktivnosti i planirali rad mladih za naredni period.

Također razmatrani su izazovi sa kojima se mladi susreću, te se govorilo o boljem zastupanju i predstavljanju mladih.

Na današnjoj sjednici izvršen je i izbor novog rukovodstva mladih Crvenog križa Federacije BiH gdje je za novu predsjednicu mladih izabrana Džana Kapić, a za potpredsjednike Abdurahman Aljić i Erna Pajić.

Uvjereni smo da će naši lideri mladih nastaviti sa doprinosom u radu i efikasnom ostvarivanju ciljeva cjelokupne strukture Crvenog križa i želimo im puno uspjeha u nastavku mandata.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.