INTERNI KONKURS idejno rješenje samostojeće kase „Humana“ za prikupljanje novčanih donacija građana po tržnim centrima, bankama i javnim ustanovama

I.Objavljuje se interni konkurs za IDEJNO RJEŠENJE samostojeće kase „Humana“ za prikupljanje novčanih donacija građana po tržnim centrima, bankama i javnim ustanovama
II. Uslovi
Idejno rješenje samostojeće kase „Humana“ mora da ispunjava sljedeće uslove:
a) Opšti uslovi:
–    Kasa treba da je samostojeća
–    Materijal od koga je napravljena može biti providna plastika (kupola), drvo, metal ili kombinacija navedenog (postolje)
b) Posebni uslovi:
–    Treba biti prepoznatljiva (da se po samom izgledu kase prepoznaje Crveni križ), da svojim izgledom privuče pažnju građana
–    Prostor za novac treba da bude providan
–    Potrebno je da posjeduje ključ (da bude zaključana), da se po potrebi može isprazniti i ponovo staviti u funkciju
–    Da ima prostor za postavljanje poruka (koje se mogu mijenjati), odnosno namjene za šta se novac prikuplja
–    Da je relativno lagana za premještanje na drugo mjesto

Napomena:
Prijave na konkurs treba da sadrže naziv organizacije Crvenog križa, odnosno ime i prezime autora idejnog rješenja kase, svu potrebnu dokumentaciju (nacrte, sliku konačnog izgleda kase, dimenzije, elemente od čega je kasa napravljena)
Interni konkurs kao i najbolje idejno riješenje biti će objavljeni na web stranici Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja. Prijave se mogu dostaviti emailom,  poštom ili lično na adresu Crvenog križa Federacije BiH:
Nedima Filipovića br: 9
71000  Sarajevo
Sa naznakom:
„PRIJAVA NA JAVNI POZIV-NE OTVARAJ“

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.