INFORMACIJA O PROJEKTU “DOBRI LJUDI”

Početkom tekućeg mjeseca počeo je drugi ciklus projekta “Dobri ljudi” federalne televizije. Novčana sredstva koja se prikupe u ovom mjesecu, putem humanitarnih telefona i bankovnog računa otvorenih od strane Crvenog križa Federacije BiH, iskoristit će se za pomoć JU Domu za stara i iznemogla lica Goražde.
Zaključno sa 05.11.2009. u ovu svrhu u BH Telecomu ostvareno je 1 210 poziva, dok je HT Mostar u istom periodu imao 150 poziva, a na žiro-račun je uplaćeno 2 500,00 eura.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.