Implementacija plana „Upozoravanje na opasnost od mina“ u općini Konjic

Dana 09.06.2016.godine, počela je implementacija plana „Upozoravanje na opasnost od mina“ u MZ: Bijela, Turija i Orahovica, u općini Konjic. U sklopu implementacije izgrađeno je igralište za djecu, a jučer je održano predavanje i prezentacija upozoravanje na mine za učenike područne škole u Orahovici. Danas se nastavlja rad u OŠ Konjic I, koju pohađaju učenici iz MZ Turija. U sklopu Plana postavit će se na tri lokacije 49 znakova trajnog obilježavanja, zabrane kretanja, te dva bilborda sa minskom situacijom tog kraja.