ICRC: Godinama smo podržavali ljude pogođene ovim sukobom i to se sada neće promijeniti

Intenziviranje i širenje sukoba u Ukrajini i zastrašujuće prognoze analitičara, nažalost, sve su izvjesnije uzmu li se u obzir vojni kapaciteti zaraćenih strana.

Ljudi koji su se našli u ovoj situaciji moraju biti podržani i zaštićeni. Civili i infrastruktura koja pruža osnovne usluge koje su im potrebne za svakodnevni život – škole, bolnice, objekti za struju i vodu – moraju biti pošteđeni u svakom trenutku. Istovremeno, iz Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK/ICRC) naglašavaju i kako se sa pritvorenicima mora postupati humano.

S tim u vezi, iz iz ove institucije izrazili su zabrinutost za sigurnost zajednica u Ukrajini.

  • Već vidimo neposredne posljedice po civile, s najnovijim intenziviranjem koje je pokrenulo novo raseljavanje. Stanovnici Donbasa i drugdje već su izdržali osam godina sukoba. Sada se bojim povećane patnje, sa potencijalom ogromnog broja žrtava i obimnog uništavanja civilnih objekata poput vodovoda i električne energije, kao i masovnog raseljavanja, traume, razdvajanja porodica i nestalih osoba – istakao je predsjednik ICRC Petere Maurer.

Predsjednik ICRC-a je, pored ostalog, naglasio neophodnost da sve strane u sukobu moraju poštovati pravila ratovanja i zaštititi civile i zatočenike te da sve države moraju učiniti sve što je u njihovoj moći i uticati na to da se izbjegne eskalacija sukoba čiju će cijenu najviše platiti civilno stanovništvo.

https://twitter.com/PMaurerICRC
  • Neutralna, nepristrasna i nezavisna humanitarna akcija mora biti zaštićena tako da Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca može pružiti vitalne usluge civilima – kazao je on.

Istaknuto je i da će se u skladu sa sigurnosnom situacijom odgovoriti na postojeće i novonastale humanitarne potrebe na najbolji mogući način i u saradnji sa Crvenim križem Ukrajine i partnerima iz Pokreta.

  • Godinama smo podržavali ljude pogođene ovim sukobom i to se sada neće promijeniti – poručeno iz Međunarodnog komiteta Crvenog križa.
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.