HUMANITARNI BROJEVI TELEFONA – IZVJEŠTAJ

 

Pozivom na humanitarne brojeve telefona, koje je Crveni križ Federacije BiH uspostavio kao partner Federalnoj TV u projektu ¨Dobri ljudi¨,

sa 09.10.2009. godine ostvareno je :

 

–  putem BH Telecoma                11.224  poziva

– putem Hrvatskog telecoma        1.330  poziva