Generalni sekretar sa saradnicima prisustvovao proširenom koordinacijskom sastanku sekretara i predsjednika organizacija Crvenog križa u Zeničko-dobojskom kantonu

U sjedištu Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona, 23.02.2017. godine, održan je prošireni koordinacijski sastanak sekretara i predsjednika Crvenog križa općina i grada, kao i članova Predsjedništva Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona kojemu su kao gosti prisustvovali i predstavnici Crvenog križa Federacije BiH.

U prvom dijelu sastanka generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić prisutne je upoznao sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, koji se odnosi na oblast prve pomoći, nacrtima Zakona o humanitarnim organizacijama BiH, Zakona o udruženjima i fondacijama BiH i Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu Federacije BiH koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, zatim o Zakonu o porezu na dobit, Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o raspodjeli prihoda od igara na sreću, izradi Strategije o starenju u FBiH i drugoj relevantnoj legislativi. Sekretari su također upoznati sa Planom aktivnosti za 2017. godinu, usvojenom Strategijom Crvenog križa Federacije BiH do 2021 godine, s posebnim naglaskom na obavezu izrade Akcionog plana u svim kantonima, aktivnostima na obilježavanju Jubileja 20. godina Crvenog križa Federacije BiH i 105. godina Crvenog krsta/križa u BiH, kao i predstojećem izbornom procesu u strukturi Crvenog križa Federacije BiH.

U drugom dijelu sastanka  nakon uvodnih izlaganja sekretara Crvenog križa ZDK-a Muhameda Skopljaka i predsjednika Skupštine Crvenog križa ZDK-a Borisa Penave razgovaralo se o uočenim slabostima i problemima u provedbi javnih ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu FBiH, Statuta Crvenog križa, Zakona o radu, internih dokumenata, kao i drugih pozitivnih propisa u organizacijama Crvenog križa svih općina, grada i na nivou ZDK-a.

Zaključeno je da prepoznate slabosti koje su smetnja efikasnijem djelovanju i razvoju organizacija Crvenog križa treba što hitnije i u skladu sa Statutom/statutima rješavati na nivou organa i tijela Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona, ali i svih organizacija Crvenog križa općine i grada.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.