Generalni sekretar sa rukovodstvom Crvenog križa ZDK-a na prijemu kod Predsjednika Skupštine ZDK-a i Ministra rada i socijalne politike

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Sretko Radišić, u prisustvu ministra Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice, Ivice Ćurića, 25.02.2013.godine u sjedištu Skupštine Kantona se sastao sa generalnim sekretarom Crvenog križa Federacije BiH, Namikom Hodžićem i rukovodstvom Crvenog krsta/križa Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom se razgovaralo o organizaciji, djelokrugu rada i nadležnostima Crvenog krsta/ križa, problemima u radu u oblasti humanitarnog djelovanja, kao i iznalaženja mogućnosti za značajnije finansiranje djelatnosti Crvenog križa ZDK-a sa nivoa organa vlasti ovog kantona.

Predsjedavajući Radišić je naglasio da je Skupština Kantona zainteresirana za rad i aktivnosti Crvenog krsta/križa, te da podržava sve napore i mjere usmjerene s ciljem poboljšanja uslova rada i djelovanja istog, te da cijeni dosad poduzete aktivnosti Crvenog krsta/križa u pružanju pomoći našim građanima. Predsjednik Mr. Hasan Topalović i sekretar Crvenog križa ZDK-a Miroslav Vukelić su informisali predsjedavajućeg Skupštine i ministra Ivicu Ćurića o aktivnostima i planovima koje sprovodi Crveni križ ZDK, kao i o izraženim finansijskim problemima zbog nedovoljnog i nesistemskog finansiranja iz Budžeta ZDK-a. Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić je istakao potrebu sistemskog finansiranja djelatnosti Crvenog krsta/križa ZDK-a iz Budžeta ZDK-a i to kao posebnog korisnika, imaju u vidu značaj Crvenog križa kao organizacija od posebnog društvenog interesa, sa jasno preciziranim javnim ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu. Takođe, prisutne je upoznao o važnosti pravilnog tumačenja Znaka Crvenog krsta/križa i njegove zloupotrebe u praksi od strane pojedinih udruženja građana, posebno na prostoru ZDK-a( primjer UG“Crveni polumjesec“ koji je uzurpirao javna ovlaštenja u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi i koji, shodno pozitivnim zakonskim propisima, ne može djelovati u BiH). Takođe je podsjetio da na federalnom novou postoji Zakon o Crvenom/krstu/ križu koji je jasno definisao javna ovlašćenja Crvenog/krsta križa, posebno u oblasti promocije zdravlja, socijalne zaštite, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja, zaštiti i spašavanju i traženju nestalih osoba, i obavezao organe vlasti svih nivoa na redovno finansiranje ukupne djelatnosti Crvenog križa, kao organizacije od posebnog društvenog interesa.

Predsjedavajući Radišić i ministar Ćurić su, nakod ragovora i novih spoznaja o mjestu i ulozi Crvenog križa u zajednici, istakli da će u svome budućem radu, u skladu sa mogućnostima, lobirati na pozicioniranju Crvenog križa ZDK-a kao posebnog budžetskog korisnika i povećanju sredstava, što je realno očekivati u narednoj godini, a možda i ranije, ukoliko dođe do Rebalansa Budžeta ZDK-a u tekućoj godini.

Na kraju, generalni sekretar Namik Hodžić je domaćinima uručio Monografiju“Stoljeće humanosti u BiH 1912-2012“ koju je u povodu Jubileja-100.godina Crvenog križa/krsta u BiH izdao Crveni križ Federacije BiH, a predsjednik Hasan Topalović se predsjedavajućem Skupštine sa saradnicima najtoplije zahvalio na prijemu delegacije Crvenog križa. 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.