Generalni sekretar primio koordinatora Turske agencije za saradnju i koordinaciju(TIKA)

Danas je u sjedištu Crvenog križa Federacije BiH, generalni sekretar Namik Hodžić primio g-dina Omera Faruka Almicia, koordinatora za saradnju Turske agencije za saradnju i koordinaciju(TIKA) u Bosni i Hercegovini, sa kojim je razgovarao o uspostavi partnerskih odnosa i saradnje u implementaciji određenih projekata iz nadležnosti TIKA-e i Crvenog križa Federacije BiH.

Zaključeno je da postoji nekoliko oblasti u kojima se može ostvariti kvalitetno partnerstvo i saradnja, uz uključivanje i Crvenog polumjeseca Turske, što će nakon pripreme idejnih prijedloga biti predmetom razgovora na narednom sastanku.

Na kraju, generalni sekretar se, u ime Crvenog križa i građana Bosne i Hercegovine, zahvalio g-dinu Almiciu na dosadašnjoj pomoći i podršci Crvenog polumjeseca i Vlade Republike Turske, posebno u vrijeme poplava iz 2014.godine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.