Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH u posjeti Zeničko-dobojskom kantonu

Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić posjetio je organizacije Crvenog križa u Zeničko-dobojskom kantonu.

U Crvenom križu Općine Maglaj, Tešanj, Usora i Žepče Hodžić je o situaciji na terenu razgovarao sa sekretarima ovih općinskih organizacija, ali i sa volonterima.

Radnoj posjeti prisustvovali su i predsjednik i sekretar Crvenog križa ZDK, Marko Sinanović i Ermin Ćato.

Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH odazvao se i pozivu načelnika Maglaja Mirsada Mahmutagića koji je istakao važnost i značaj osoblja i volontera Crvenog križa posebno u situaciji uzrokovanoj panedmijom koronavirusa.

O značaju djelovanja Crvenog križa u lokalnim zajednicama bilo je riječi i na sastanku s načelnikom Općine Tešanj Suadom Huskićem.

Generalni sekretar CK FBiH zahvalio se osoblju i volonterima ovih organizacija na aktivnostima u odgovoru na COVID – 19.

Također, Hodžić je na sastancima s načelicima zatražio da se poveća budžet Crvenog križa ovih organizacija imajući u vidu doprinos volontera i osoblja Crvenog križa u lokalnim zajednicama.  

Prilikom posjete Općini Tešanj uručena je i određena količina maski, rukavica i dezinfekcionog sredstva za Opću bolnicu Tešanj.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.