Generalni sekretar Crvenog križa FBiH sa Ministrom sigurnosti BiH helikopterom Oružanih snaga BiH dostavio pomoć ugroženom stanovništvu Žepe

8.februara 2012.godine, po nalogu Federalnog štaba civilne zaštite, uz helikoptersku podršku Oružanih snaga BiH, zajedno sa Ministrom sigurnosti BiH, g-dinom Sadikom Ahmetovićem, generalni sekretar Namik Hodžić je dostavio humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu Žepe koja je sačinjavala hranu, lijekove i gorivo.

U povratku, do Bolnice Koševo transportirane su dvije bolesne osobe iz Žepe, kao i jedna oboljela osoba iz okolnih sela Sokoca.