Realizacija donacije Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata za obnovu kuća u Maglaju i Topčić Polju

Generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić i direktor Ureda Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata Mahmud Aly održali su 24.11.2014. godine sastanak sa Načelnikom općine Maglaj Mehmedom Mustajbašićem vezano za tok realizacije donacije Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata u iznosu od 150.000, 00 KM za obnovu 52 kuće u Maglaju.

Sastanku je prisustvovao i sekretar Crvenog križa općine Maglaj Mirsad Mehinagić. Istog dana upriličen je i sastanak sa gradonačelnikom Zenice u vezi sa realizacijom projekta obnove 90 kuća u Topčić Polju u vrijednosti 200.000, 00 KM i posjeta Crvenom križu općine Maglaj gdje se sa sekretarom ove organizacije razgovaralo između ostalog i o aktuelnim problemima oko plaćanja carinskih dažbina za uvoz humanitarnih roba.

 

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.