Generalni sekretar CKFBiH na obuci FUCZ-e

Od 15. do 16. novembra 2018. godine održana je obuka za članove Federalnog štaba/stožera civilne zaštite i Kantonalnih štabova/stožera cz.

Obuku je organizirao centar  Kventum, a govorilo se o raznim temama. Od normativno-pravnog okvira, EU direktiva u oblasti cz, važnosti emocionalne inteligencije u radu, do potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima.

Ovoj obuci je prisustvovao generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, gdin Namik Hodžić.

Ovo je bila jedna odlična obuka, za sticanje novih znanja i vještina, primjenjivih u daljem radu organizacija, kao i CZ.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.