Federalna uprava civilne zaštite odobrila novčana sredstva Crvenom križu FBiH za pomoć ugroženom stanovništvu

U skladu sa proglašenim stanjem prirodne nesreće u Federaciji BiH i izraženim potrebama u zbrinjavanju najranjivijih skupina stanovništva na zahtjev Crvenog križa FBiH  Federalna uprava civilne zaštite odobrila je 30 000 KM za nabavku i distribuciju hrane i 10 000 KM za nabavku lijekova, medicinskih sredstava i hrane za djecu. Navedena pomoć će biti dodijeljena ugroženim pojedincima i skupinama građana, posebno romskim zajednicama i kolektivnim centrima za raseljena lica i izbjeglice, kao i licima na najugroženijim područjima.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.