FBiH: Proglašeno stanje epidemije zbog Covida-19

Federalno ministarstvo zdravstva proglasilo je epidemiju zarazne bolesti Covid-19.

  • Za vrijeme trajanja epidemije zarazne bolesti Covid-19 preuzimaju se sljedeće mjere predviđene Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti – vršenje sanitarnog nadzora na graničnim prelazima koji se nalaze na teritoriji FBiH i provođenje mjera u vezi s vršenjem tog nadzora; karanten; osiguranje potrebnih rezervi vakcina, kada vakcine budu dostupne, imunizacijastanovništva kao i provođenje drugih mjera koje naredi federalni ministar zdravstva odnosno Vlada FBiH – navodi se u drugoj tački naredbe.

Mjere se finansiraju iz sredstava Budžeta FBiH shodno finansijskim mogućnostima u fiskalnoj godini.

Krizni štab Federalnog ministarstva se oglasio o ovom pitanju i potvrdio da je proglašena epidemija.

Ova naredba stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenim novinama FBiH, odnosno od dana, 17. jula.

Podsjetimo, ranije je data saglasnost Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu da proglase stanje epidemije.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 2. jula usvojila informaciju o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u FBiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.