Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se 18.10. svake godine od 2007. sa ciljem da se podigne svijest o problemu trgovine ljudima, ljudskim pravima, kao i potrebi za kvalitetnijim politikama za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svijetu koji utiče na život miliona ljudi širom svijeta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Prema postojećim analizama identifikovanih slučajeva trgovine ljudima, potencijalni trgovci ljudima mogu biti: partneri/članovi porodice, makroi, vlasnici javnih kuća i menadžeri salona za masaže, posrednici u nalaženju poslova, vlasnici fabrika i korporacija, bande i kriminalne mreže i ostali. Široki spektar kriminalaca, uključujući makroe pojedince, porodične organizacije, male firme, kriminalne mreže i internacionalne kriminalne organizacije mogu biti trgovci ljudima.

Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, djeca i muškarci prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju, kao i bilo koji drugi oblik rada ili usluga, kao što su recimo radnice/i držani u kućama ili na farmama prisiljeni da rade protiv svoje volje.

Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima.

Borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Svako može da pomogne rješavanju ovog zločina tako što će pokrenuti značajne akcije koje pružaju nadu i pomoć.

Globalnom problemu kao što je trgovina ljudima potreban je globalno rešenje, zbog čega Ujedinjene nacije organizuju Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, kako bi podigli svijest podstakli javnost i stekli podršku za prevenciju trgovine ljudima.

Međunarodni Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kroz različite aktivnosti promoviše ljudska prava, ukazuje na oblike trgovine ljudima i radi na edukaciji i prevenciji.

Sarajevskom deklaracijom koja je usvojena na Mediteranskoj konferenciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca nacionalna društva su se obavezala raditi više po pitanju ovog globalnog problema.

Crveni križ Federacije BiH dugi niz godina aktivno radi na preventivnim programima u cilju podizanja svijesti o trgovini ljudima.

  • Educiranjem trenera za ovu oblast izgradili smo mrežu volontera koji prenose znanje, kreiraju različite kampanje i sprovode aktivnosti u strukturi Crvenog križa. Veliki akcenat smo stavili i na migranstku populaciju koji čine rizičnu kategoriju za neki od oblika trgovine ljudima, izradili smo i preventivne brošure na engleskom i arapskom jeziku, održavamo online edukacije, realizovali smo niz treninga za mlade na ovu temu, a posjedujemo i jedan broj međunarodnih trenera koji svoje znanje dijele i na međunarodnom nivou – Jasmin Nikšić, koordinator u Crvenom križu Federacije BiH.
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.