ČETVRTA IZVJEŠTAJNA SJEDNICA SKUPŠTINE CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE BIH

Na četvrtoj Izvještajnoj sjednici Skupštine Crvenog križa Federacije BiH koja je juče, 20.04.2010. godine, održana u Sarajevu, zastupnici su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem Nadzornog odbora za 2009.godinu, te Plan rada sa Finansijskim planom za 2010.godinu.

Konstatirano je da je, posredstvom 126 zaposlenih, 4.793 volontera od čega 2.058 mladih, Crveni križ Federacije BiH i u protekloj godini dao veliki doprinos u poboljšanju zdravlja i socijalnoj zaštiti, te odgoju i edukaciji građana BiH, a na temelju zakonom datih javnih ovlaštenja, u okviru čega posebno izdvajamo :

– 13.375 prikupljenih doza krvi za bolesne i povrijeđene građane BiH

– preko 40.000 osoba educiranih iz prve pomoći, upozoravanje na mine, HIV AIDS

– preko 35.000 osoba koje smo pomogli sa humanitarnom pomoći u ukupnoj vrijednosti preko 2,5 miliona KM

– pruženih 142.453 usluga kućne njege za 4.369 starih i osoba sa invaliditetom

– pripremljenih i distribuiranih 720.000 obroka u kuhinjama Crvenog križa

– pruženo 2.350 intervencija prve pomoći učesnicima Marša mira u Srebrenici

– participirano u procesu traženja nestalih osoba i td.

Pohvaljena je Vlada Federacije BiH koja je planirala veća finansijska sredstva u narednoj godini, ali je, takođe, zamjereno većini organa vlasti u kantonima i općinama koji izdvajaju minimalna ili nikakva sredstva za rad organizacija Crvenog križa općina i kantona, a na šta ih obavezuje Zakon o Crvenom križu Federacije BiH

U Planu za 2010.godinu, koji je usvojen, očekuje se nastavak uspješnih rezultata, ali i donošenja Zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću (koji će stvoriti veće finansijske pretpostavke za Crveni križ )  i Zakona o izmjenama Zakona o radu ( plaćeni dan zaposlenima za vrijeme dobrovoljnog darivanja krvi ) od strane Parlamenta Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.