Šesti ciklus projekta Crveni križ u akciji-promocija humanih vrijednosti

Društvo Crvenog križa/krsta BiH je u saradnji sa entitetskim organizacijama i uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog križa u BiH započelo sa realizacijom projekta Crveni križ u akciji-promocija humanih vrijednosti. Dana 18.03.2013 godine u Zavidovićima je održana uvodna radionica za srednjoškolce koja je imala za cilj da se učesnici upoznaju sa organizacijom Crvenog križa, njenim principima i misijom, uče o kulturi dijaloga, toleranciji, humanim vrijednostima Crvenog križa i kako da ih implementiraju u svakodnevnom životu.

Osim u Zavidovićima, uvodne radionice će se održati i u Novom Travniku, Goraždu,Gradišci,Tesliću i Istočnom Sarajevu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.