Održana edukacija za volontere angažirane u radu s migrantima u Bihaću

U  sklopu aktivnosti  zbrinjavanja migranata, Crveni križ Federacije je, u periodu od 06.  do 08. avgusta 2018. godine, održao  radionicu za volontere Crvenog križa Grada Bihaća koji su angažirani na humanitarnom zbrinjavanju migranata smještenih na lokalitetu u Borićima.

Prema unaprijed pripremljenom dnevnom redu edukacije, učesnici su imali priliku prvi dan proći edukaciju na  temu  diseminacija o Pokretu,  Ženevske konvencije,  Upotreba i zloupotreba znaka Crvenog križa i Međunarodno humanitarno pravo (općenito).

Ovaj dio radionice su pripremile i održale iskusne diseminatorke iz strukture Crvenog križa Federacije BiH Amra Pirić i Mirela Hodžić.

Drugog dana edukacije, ekipe prve pomoći koji pružaju prvu pomoć i njegu oboljelim i povrijeđenim osobama smještenim u kampu, zajedno sa drugim volonterima imali su priliku kroz radionicu „Prva pomoć i specifičnost u radu s migrantima“ koju je pripremio Jasmin Nikšić, dugogodišnji instruktor prve pomoći i član ekspertnog tima za prvu pomoć CK FBiH, unaprijediti svoje znanje, proći kroz smjernice Međunarodne Federacije Društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te fokusirati se na specifičnosti koje se javljaju tokom rada u kriznim situacijama.

U nastavku dana uslijedile su edukacije iz  psihosocijalne podrške  za tim ekipa prve pomoći, tim za info pult, logistiku, i ostale volontere. U okviru ove teme obrađeni su elementi kriznog događaja, uobičajene reakcije na krizni događaj. Obrađena je i prva psihološka pomoć u kriznim situacijama  po koracima djelovanja, zatim aspekti psihosocijalne  podrške sa osvrtom na specifičnosti migrantskih izazova.

U cilju  podrške volonterima obrađeni su elementi zaštite od posljedica izloženosti efektima kriznih događanja za volontere (stres). Kroz prezentaciju prisutnim volonterima  pojašnjeni su svi segmenti koji podrazumijevaju pružanje psihosocijalne pomoći, kao i razne situacije u kojima se osobe kojima se pruža pomoć mogu naći, kao i sami pomagači.

U okviru ove edukacije podijelilo se dosta iskustava sa terena. Ovaj dio radionice realizirale su iskusne i stručne edukatorice za ovu temu, Vihorka Tomas i Amra Pirić.

Nakon edukacije o psihosocijalnoj pomoći uslijedila je edukacija iz programa Prevencije trgovine ljudima koju je vodila Katarina Franjić, volonterka obučena edukatorica za ovu oblast. Program prevencije trgovine ljudima je veoma značajan posebno kada se govori o migracijama radi specifičnosti i ranjivosti svih skupina. Kroz prezentaciju i predavanje učesnici su mogli naučiti osnove iz ovog programa, te kroz interaktivne dijelove iznijeti svoja iskustva.

U nastavku je posvećena pažnja o specifičnom radu sa djecom kao najrizičnijom skupinom i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima. Ovaj dio je vodio Jasmin Nikšić koji je uz to pojasnio volonterima kako mogu uočiti neke od prvih sumnji da li se radi o nekoj od faza trgovine ljudima.

Posljednji dan edukacije bio je posvećen terenskom i praktičnom radu i posjeti Đačkog doma u Borićima gdje je smještena velika grupa migranata kojima naša organizacija svakodnevno pruža pomoć u punom raspoloživom ljudskom i materijalnom kapacitetu.

 

Svim učesnicima dodijeljene su i potvrde Crvenog križa Federacije BiH o učešću na edukaciji iz diseminacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i borbe proiv trgovine ljudima.

U ime Crvenog križa Federacije BiH i tima edukatora potvrde su  uručili Jasmin Nikšić  i Vihorka Tomas.

Ovu edukaciju je pohađalo je 36 volontera.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.