Društvo Crvenog krsta/križa BiH u novoj humanitarnoj misiji

Proteklih dana katastrofalne poplave pogodile su veliki dio Republike Makedonije. Crveni krst Makedonije, Vlada i narod Republike Makedonije su u prošlogodišnjim poplavama i klizištima koje su pogodile veliki dio stanovništva Bosne i Hercegovine bili medju prvima i jedan od najvećih donatora kako u humanitarnim robama tako i u novčanim donacijama. Pored stalnih napora i aktivnosti na pomoći  stanovnistvu u Bosni i Hercegovini stradalim prošlogodišnjih i ovogodišnjim elementarnim nepogodama Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine ovim putem upućuje javni poziv u prvom redu velikim kompanijama koje mogu pomoći u osiguranju pitke vode, higijenskim sredstvima, dekama, spužvama, madracima, posteljini, pumpama za vodu i isušivačima vlage da se obrate Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine,  Crvenom krstu Republike Srpske, Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenom krstu/križu Brčko Distrikta radi daljih uputa.

U pripremi je otvaranje jedinstvenog donatorskog računa kao i otvaranje telefonskih linija kod sva tri operatera u Bosni i Hercegovini za sakupljanje novčanih donacija, o čemu će javnost biti informirana.Ovo je ujedno  poziv institucijama vlasti u BiH i potencijalnim donatorima  na svim razinama da planiranu pomoć stanovništvu Republike Makedonije pogodjeno elementarnim nepogodama upute preko Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.