DOPUNJENA lista potreba za pomoć Turskoj nakon razornog zemljotresa

Objavljujemo novu – dopunjenu listu potreba koju smo dobili od Turskog Crvenog polumjeseca.

Pored već objavljenih potreba traže se i džemperi, jakne ili kaputi i čizme, kao i konzervirana hrana sa rokom ne kraćim od 1 godine.

S obzirom da se potrebe svakodnevno mijenjaju, molimo vas da redovno pratite naše objave kako bi na najefikasniji način mogli pomoći.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.