Donirana mobilna ginekološka jedinica Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla

Dana 12.02.2015. godine upriličena je svečanost primopredaje mobilne ginekološke jedinice Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.Sredstva za nabavku dviju mobilnih klinika ( UKC Tuzla i JZU Dom zdravlja Doboj) u vrijednosti od 100.000 američkih dolara osigurao je Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije (ECHO) u okviru UN-ovog programa oporavka od poplava “Danas za nas”. Primopredaji su prisustvovali predstavnici agencije Ujedinjenih nacija u BiH, entitetskih ministarstva zdravlja, Kliničkog centra Tuzla, Društva Crvenog krsta/križa FBiH, Crvenog križa Federacije BiH i Crvenog križa TK.

Mobilna ginekološka jedinica je predata UKC Tuzla, a druga je istog dana predata Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Doboj.Društvo Crvenog krsta/križa BiH je sa UNFPA potpisalo Memorandum o razumijevanju  koji se odnosi na pomoć od strane Društva Crvenog krsta/križa BiH pri uvozu donacije UNFPA koja se sastoji od medicinske opreme i dvije mobilne klinike za zdravstvene institucije u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini.Ambulantno vozilo je proizvedeno za posebne namjene, opremljeno ginekološkim stolom, ultrazvučnom i drugom potrebnom opremom za hitnu pomoć koja uključuje pre i post-natalnu skrb, te bezbjedan porod, naročito za žene nastanjene u ruralnim krajevima tuzlanske i dobojske regije koje su 2014.godine bile pogođene poplavama.Ove mobilne klinike će se koristiti i u redovnim uslovima i u vanrednim situacijama ukoliko se za to ukaže potreba.

Ispoštovali smo volje donatora, kao i volju entitetskog ministarstva zdravstva koji su odlučili o lokacijama, izjavio je glavni tajnik Društva Crvenog krsta/križa FBiH Branko Leko, te dodao da će Resorno ministarstvo Crvenog križa u saradnji sa UKC Tuzla ugovarati mjesto i vrijeme dolaska ambulantnih jedinica.

U BiH postoji jako puno udaljenih,izoliranih mjesta, smatralo se da bi jedna ovakva mobilna ambulanta bila rješenje kvalitetnih usluga koja se pruža,kazala je predstavnica Populacijskog fonda BiH Doina Bologa.”

Ide u prave ruke kolegama sa Ginekološke klinike koji će zasigurno na ovaj način približiti usluge nakon klizišta u Tuzli koje su jako bitne za žene ovog kraja, rekao je pomoćnik Federalnog ministarstva zdravlja Goran Čerkez.

Ovo je još jedan iskorak u pružanju kvaliteta  usluga korisnicima zdravstvenih usluga i ovo je prvi put da je ženi sa područja Tuzlanskog kantona dostupna ovakva vrsta zdravstvene zaštite, naročito za one u ruralnim područjima koje neće morati putovati do Kliničkog centra, naglasio je direktor Kliničkog centra Tuzla doc.dr. Nešad Hotić, te se zahvalio na donaciji Ujedinjenih nacija za područja pogođenim poplavama koja je uputila ovu pomoć.

Prema riječima načelnika Klinike za ginekologiju i akušerstvo prof.dr.Zlatana Fatušića, u ovoj mobilnoj klinici se može raditi zaštita majke, trudnice, porodilje, ali i preventivni program, kako u otkrivanju rizičnih trudnoća na licu mjesta, tako i u otkrivanju i prevenciji malignih oboljenja, istakao je Fatušić.

slika slika slika

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.