Donacija Švicarskog Crvenog križa u isušivačima za poplavljena područja Tuzlanskog kantona i Posavske županije

Švicarski Crveni križ u BiH je ustupio na revers ukupno 400 komada isušivača za poplavljena područja u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.  Destinacije u Federaciji BiH kojima su ustupljeni isušivači su : Crveni križ Tuzlanskog kantona (55) i Crveni križ Posavske županije (95). Švicarski Crveni križ u BIH je na područje Posavine (organizacije Crvenog križa Orašje, Domaljevac i Šamac) uputio i po dva visokotlačna uređaja (Karcher) za pranje/čišćenje.