Donacija računarske opreme za OŠ „ Ahmed Muratbegović“, Bilješevo, Kakanj i „Treću osnovnu školu“ Oborci, Donji Vakuf

Dana 22.04.2015.godine predstavnici Crvenog križa Federacije BiH uručili su računarsku opremu za OŠ “Ahmed Muradbegović”, Bilješevo, općina Kakanj i Treću osnovnu školu, Oborci, općina Donji Vakuf. Donator pomenute računarske opreme je Zajednica Bosanaca u Francuskoj.