Donacija kompanije Meggle d.o.o. Crvenom križu Federacije BiH

Crveni križ Federacije BiH od domaće kompanije Meggle d.o.o.  dobio je donaciju UHT Meggle mlijeko 0,9% m.m.

Cijeneći potrebe socijalno-ugroženih građana, Crveni križ Federacije BiH ovu donaciju usmjerio je na kuhinje Crvenog križa Kantona Sarajevo i grada Mostara, kao i Crvenog krsta Republike Srpske, te javne kuhinje Merhameta i Caritasa, Pučku kuhinju Mostar, Pučku kuhinju Glamoč, kao i javnu kuhinju Kruh Svetog Ante. U Republici Srpskoj, donacija je upućena Domu za stara lica u Istočnom Sarajevu, Psihijatrijskoj klinici Sokolac, Domu za lica sa invaliditetom Višegrad, narodnim kuhinjama u Vlasenici, Banja Luci, Bileći i JZU Bolnici Kasindol.

Ukupno je donirano 17.000 litara mlijeka, a promocija donacije upriličena izvšena je 25. oktobra u Centralnoj kuhinji Crvenog križa Kantona Sarajevo.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.