Donacija Crvenog križa Federacije BiH korisnicima usluga Roditeljske kuće u Sarajevu

Generalni sekretar Crvenog križa Fedearcije BiH, Namik Hodžić, danas je posjetio Roditeljsku kuću udruženja “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH”.

Roditeljska kuća pruža kontinuirani smještaj za djecu oboljelu od raka i njihove porodice, a koja dolaze izvan Sarajeva. Generalni sekretar je ovom prilikom Kubat Fikretu i Vatreš Jasni, predstavnicima udruženja “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” uručio humanitarnu pomoć u vidu sredstava za ličnu i kolektivnu higijenu i slatkiša za 30 mališana i njihovih porodica kojima Roditeljska kuća trenutno pruža uslugu smještaja.

Predstavnici  udruženja “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” zahvalili su na uručenoj donaciji Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.