Distribuirana humanitarna pomoć za 27.06.2014. godine

Dana 27.06.2014. godine distribuirana je od strane Crvenog križa Federacije BiH humanitarna pomoć za ugroženo stanovništvo Tuzlanskog kantona u vidu 1,5 tona šećera, roba po Apelu i SOP-u- 3,5 tona i paketi higijene-7 paleta.