Distribuirana humanitarna pomoć za 05.06.2014. godine

Dana 05.06.2014. godine kroz strukturu Crvenog križa FBiH distribuirana je humanitarna pomoć za stradale općine u Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu i Posavskoj županiji:

Crveni križ FBiH je uputio prikupljenu humanitarnu pomoć od raznih donatora (voda, hrana, higijena, ćebad) za ugroženo stanovništvo Maglaja, Žepča i Domaljevac-Šamca.
Donacija OSCE-a u vidu vode, čebadi, gumenih čizama, zaštitnih rukavica, zaštitnih maski,  lopata, vreća, dezinfekcionih sredstva upućena je preko Crvenog križa FBiH prema  Crvenom križu ZE-DO kantona, Tuzlanskog kantona i Posavske županije.
Crveni križ Općine Goražde je uputio vozilo sa prikupljenom pomoći u vidu hrane, higijenskog materijala i garderoba (2 tone ) za ugroženo stanovništvo općine Maglaj.
Crveni križ općine Novi Grad Sarajevo je uputio jedno vozilo sa humanitarnom pomoći Crvenom križu općine Maglaj.
Crveni križ općine Vogošća je uputio humanitarnu pomoć u vidu hrane i higijene za stanovništvo pogođeno poplavama u Zavidovićima, kao i Crvenom križu općine Tuzla.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.