Distribuirana humanitarna pomoć 07.-08.07.2014. godine

Dana 07.07.2014. godine upućena je kamionom UNHCR-a od strane Crvenog križa FBiH humanitarna pomoć u vidu razne hrane za stanovništvo Žepča i Maglaja pogođeno poplavama.

 

Dana 08.07.2014. godine upućena je kamionom UNHCR-a od strane Crvenog križa FBiH humanitarna pomoć u vidu madraca za stanovništvo Odžaka pogođeno poplavama.