Distribucija pomoći Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata za stanovništvo pogođeno poplavama Zavidovića, Olova, Orašja i Domaljevac-Šamca

Dana 07.06.2014. godine predstavnici Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata u saradnji sa Crvenim križem Federacije BIH distribuirali su humanitarnu pomoć u vidu vode, hrane, higijene, lopata, ručnih kolica, čizmi, rukavica, metli, kanti, detardženta, veša, čarapa direktno za stanovništvo područja ugroženih poplavama Zavidovića, Olova, Orašja i Domaljevac-Šamca.