Distribucija pelena za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH

Dana 08.08.2014. godine započela je distribucija  17.500 komada pelena za odrasle u vrijednosti  16.495, 00 KM obezbjeđenih od strane Crvenog križa FBiH. Navedena pomoć će putem kantonalnih organizacija Crvenog križa biti distribuirana socijalno ugroženim građanima u Federaciji BiH.