Distribucija humanitarnih roba za 01.07.2014. godine

U skladu sa Odlukom Predsjedništva Crvenog križa FBiH izvršena je nabavka 1000 komada donjeg rublja, čarapa, peškira,  posteljine i jastuka koji su 01.07.2014. godine upućeni za stanovništvo ugroženo poplavama Posavskog kantona (400 kompleta), Tuzlanskog kantona (270 kompleta) i Zeničko-dobojskog kantona (330 kompleta). Navedeni artikli u narednom periodu će biti dostavljeni stanovništvu smještenom u prihvatne centre.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.