Distribucija humanitarne pomoći za ugroženo stanovništvo Žepe

Dana 16.02.2012 godine predstavnici Crvenog križa FBiH su dostavili pomoć Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice za ugroženo povratničko stanovništvo Žepe. Navedena pomoć se sastojala od 20 paketa hrane, 20 paketa higijene, 20 vreća brašna (od 25kg).