Distribucija humanitarne pomoći za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH

U skladu sa Finacijskim planom i programom za 2011 godinu, a imajući u vidu izrazito tešku socio-ekonomsku situaciju u BiH Crveni križ FBiH je od 21.12.2011 godine posredstvom svojih organizacija u kantonima i općinama otpočeo sa distribucijom humanitarne pomoći u vrijednosti od oko 50.000,00 KM.

Strukturu pomoći koja će biti uručena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva čine 400 paketa hrane i 400 paketa higijene u vrijednosti 17.304,76 KM , te 37 000 komada pelena u vrijednosti 32.373,90 KM. Pomenuta roba je obezbjeđena iz sredstava Budžeta Federacije BiH.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.