Distribucija humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu općina Prača FBiH i Foča-Ustikolina i Domu za stare u Goraždu

Jučer je delegacija Crvenog križa Federacije BiH na čelu sa generalnim sekretarom Hodžić Namikom distribuirala humaniranu pomoć ugroženom stanovništvu u općinama Prača FBiH i Foča-Ustikolina, te Domu za stare u Goraždu.

Uručena humanitarna pomoć u vidu paketa hrane, higijene i brašna obuhvatila je 40 ugroženih porodica na području ovih općina, a Domu za stare u Goraždu uručena su sredstva za ličnu i kolektivnu higijenu za 50 korisnika usluga ovog doma.

U Općini Prača FBiH upriličen je i kraći sastanak sa načelnikom ove općine Zec Asimom. Na sastanku se razgovaralo o općem socio-ekonomskom stanju građana ove općine, kao i o statusu  općinskih organizacija Crvenog križa na područjima općina Prača FBiH i Foča-Ustikolina.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.