Distribucija humanitarne pomoći povratnicima i socijalno-ugroženim porodicama u općini Bosansko Grahovo

Danas je delegacija Crvenog križa Federacije BiH povodom obilježavanja Nedjelje/Tjedna Crvenog križa distribuirala humanitarnu pomoć u općini Bosansko Grahovo.

Humanitarna pomoć u vidu paketa hrane, higijenskih sredstava i brašna distribuirana je ispred prostorija MZ Crni Lug, a bila je namjenjena povratničkim i socijalno-ugroženim porodicama na ovoj općini. Na ovaj način pomogli smo 100 povratničkih i socijalno-ugroženih porodica.

Nakon toga, uslijedio je sastanak sa sekretarima organizacija Crvenog križa Herceg-bosanske županije, te općina Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo. Tema sastanka su, pored aktuelnih pitanja i aktivnosti organizacija Crvenog križa, bili i uspostavljeni Mobilni timovi Crvenog križa na području ovog kantona/županije.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.