Crvenog križa Tuzlanskog kantona organizuje radionice diseminacije

Crveni križ Tuzlanskog kantona tokom Nedjelje/ Tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca organizuje diseminaciju za aktivne volontere. Planirano je organizovanje diseminacije

za svaki od sedam dana, sa naglaskom na 7 fundamentalnih principa Pokreta.

Već su organizovane radionice diseminacije u Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku i Tuzli.