Deset godina projekta „Starenje i zdravlje“: Skoro 400.000 kućnih posjeta za više od 2.800 korisnika

Struktura Društva Crvenog krsta/križa BiH već 10 godina provodi i razvija projekat „Starenje i zdravlje“ uz podršku Švicarskog Crvenog križa. Cilj je poboljšati zdravlje i blagostanje naših sugrađana zlatne dobi, kroz aktivno sudjelovanje u stvaranju okruženja prilagođenog starijim osobama i lobiranjem za njihove potrebe. Projekat se sastoji od dvije komponente: njegu i pomoć u kući i aktivno i zdravo strenje.

Program njege i pomoći u kući omogućava starijim osobama ostanak u vlastitim domovima smanjujući fizičku bol, društvenu izolaciju i promovirajući dostojanstven život. Razvijeni model nadopunjuje medicinske usluge koje se pružaju u domovima zdravlja, te je izuzetno dobro prihvaćen u lokalnim sredinama.

  • Iako njega i pomoć u kući koja se kroz ovaj program pruža nema elemente zdravstvene usluge, ona je i te kako relevantna u smislu prevencije, očuvanja zdravlja, očuvanja mentalnog zdravlja i rasterećenja sistema zdravstvene zaštite koji ne bi imao kapacitet da samostalno na bilo koji način odgovori na ovu potrebu starijih osoba u Bosni i Hercegovini. Zato je važno djelovati dalje, uspostaviti saradnju s kreatorima politika u nadležnim ministarstvima replicirati znanja i služiti kao primjer dobre prakse ostalim –  istakao je generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH Namik Hodžić.

Ovaj program trenutno se provodi u 10 gradova u BiH (Tuzla, Živinice, Lukavac, Kalesija,Žepče, Šamac, Doboj, Prnjavor, Foča i Brčko distrikt BiH).

  • U periodu od 2013. godine realizirano je 386.625 kućnih posjeta za više od 2.800 korisnika. U programu je trenutno angažirano 67 profesionalnih njegovatelja/ica i 59 volontera/ki.  Također, istovremeno sa razvojem njege i pomoći u kući, razvijen je i kurs za njegovatelje u saradnji sa Crvenim križem Tuzlanskog kantona. Centar  za edukaciju Crvenog križa Tuzlanskog kantona je sa ovom obukom  postao prepoznatljiv ne samo u Tuzlanskom kantonu, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Do sada je u ovom centru organizovano 15 ciklusa obuke za njegovatelje koje je uspješno završilo 248 polaznika – istakla je šefica Delegacije Švicasrskog Crvenog krsta/križa u BiH Mihela Hinić.

Inače, od2017. godine pored Švicarskog Crvenog križa i učešća korisnika, projekat sufinansiraju jedinice lokalne samouprave, a od 2020.  godine podršku projektu „Starenje i zdravlje“ pruža i Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.  

  • Švicarska podržava projekat „Starenje i zdravlje“ ne samo zato što je iznimno važan za drćžavu čije stanovništvo sve više stari, već i zato što je riječ o inovativnom projektu. Projekat primjenjuje model kućne njege, sličan onom u Švicarskoj, a koji omogućava starijim osobama da budu aktivne i nakon penzionisanja i da ostanu u svojim domovima i u poodmakloj dobi i imaju dobar kvalitet zivota – rekao je Siroco Messerli, direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH.    

Istovremeno, program aktivnog zdravog starenja odgovor je na promjene u savremenom društvu, stvara preduvjete i pomaže starijim osobama da se nose i priviknu na promjene koje proizlaze iz starosti. Članovi grupa aktivnog zdravog starenja kroz povećanu aktivnost starijeg stanovništva u lokalnim zajednicama prepoznaju učinke na zdravlje, uključujući mentalno zdravlje, poboljšanje vještina i smanjenje izolacije. Kroz pristup aktivnog zdravog starenja se sa lokalnim organima vlasti radi na prepoznavanju činjenice da stanovnišvo stari, i da starije osobe mogu uticati na kreiranje politika i na donošenje strateških dokumenata za unapređenje položaja osoba treće životne dobi.

U proteklih 10 godina, u program aktivnog zdravog starenja uključeno 65 lokalnih zajednica sa trenutnih 1825 članova grupa. Sprovedeno je više hiljada aktivnosti u kojim je učestvovalo više od 12.000 osoba. 

Program „Starenje i zdravlje“ je utemeljen na partnerstvu između lokalnih organizacija Crvenog krsta/križa i lokalne zajednice, te kao takav ima potencijal da bude primjer drugim regijama, te da omogući promjene u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Upravo zbog toga, u Sarajevu je održana dvodnevna konferencija „Crveni krst/križ u zajednici – Solidarnost i zajedništvo u pružanju njege i pomoći u kući i u aktivnostima zdravog starenja“ koja je okupila više od 150 osoba iz Bosne i Hercegovine, ali i Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.