Delegatkinja IFRC-a iz Budimpešte u posjeti Nacionalnom društvu u BiH

Dana 08.04.2014. godine Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine posjetila je g-đa Mette Petersen, Voditelj klastera Nacionalnih društava iz Ureda Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za Zonu Europa.Svrha posjete bila je da se g-đa Petersen predstavi i upozna sa novoizabranim rukovodstvom Društva Crvenog krsta/križa BiH, te su tokom njene posjete upriličeni sastanci sa Glavnim tajnikom, Predsjednikom Predsjedništva i Potpredsjednikom Predsjedništva DCK BIH, kao i sa Glavnim tajnicima entitetskih organizacija Crvenog krsta/križa.

Tokom sastanka otvoreno se razgovaralo o aktualnoj situaciji u DCK BiH i budućim planovima rukovodstva, s posebnim osvrtom na aktivnosti u povodu obnove i prezervacije zgrade DCK BIH u Sarajevu, stvaranju uvjeta za samoodrživost zajedničkim lobiranjem kod organa vlasti, impelementaciji projekta, kao i o podršci koju  Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca može pružiti u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Navedenom prilikom, Namik Hodžić je gošći iz Budimpešte uručio Monografiju“100 godina Crvenog križa/krsta u BiH“ izdatu od strane Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.